meseleler

 

mesele yöntem

Mesele sağır toplum ve işitme engelliler ile başta eğitim ortamlarında olmak üzere her türlü günlük bilgi paylaşımında ve iletişimde kullanılan yöntem. 

mesele eşitlik

Mesele mevcut sisteminin sağır toplum ve işitme engellilerin eşit olarak var olabilmelerinin önünde engel olması.

Mesele bütün sağır toplum ve işitme engellilerin ihtiyaçlarının ortak deneyimleri olan belirli bir oranda işitememe hali üzerinden tanımlanıyor ve çözümlerin sadece bu bakış açısıyla üretilmeye çalışılması.

mesele odak

çözümler

 

konuş . göster . işaret 2017 yılında imece platformunun destek programı kapsamında geçirdiğimiz kuluçka sürecinde tasarladığımız sağırlar ve işitme engelliler için yeni ve kapsayıcı bir eğitim haritasıdır. 

Sağır toplum ve işitme engelliler ile ister eğitim ortamında ister herhangi bir bilgi veya beceri paylaşımı sırasında daha iyi iletişimin yolunu açacağına inandığımız bu yöntemin pilot çalışmasını Türkçe alanında FIAT Engelsiz Hareket işbirliği ile uygulamaya başladık.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası'nda çalışan 10 lise mezunu işitme engelli ve sağır katılımcının yer aldığı Uzman İşitme Engelliler Türkçe Öğretmeni, TİD Tercümanı ile katılımcıların yönettiği bir eğitim alanında öğrencilerin Türkçe becerilerini geliştirmeye çalıştık. Katılımcıların sorularının ve öğrenimlerinin ışığındaysa işitme engelliler ve sağırlar için 220 Türkçe konu anlatımı videosunun yer aldığı konuş . göster . işaret prensibiyle dijital bir platform hazırlandı.

 

Platform İyiye İşaret adıyla Nisan 2019'da ilk 100 konu anlatımı videosu ile erişime açıldı.

 

Eylül 2019'a kadar 220 konu anlatımı videosunun sisteme yüklenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi planlanlanmakta olup; yeni hazırlanan 130 konu anlatımının ise 2019 yılının sonuna kadar yüklenmesi hedeflenmektedir.

 

2020 itibariyle 350 Türkçe konu anlatımı videosunun yer aldığı bir kaynak olacaktır. 

 

Bu platform sağırlar, işitme engelliler, aileleri ve öğretmenlerinin diledikleri gibi kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri ve kullanabilecekleri bir açık kaynaktır. 

Erişime açıldığı günden bu yana  50.000'den fazla ziyaret almıştır. 

Diyalog alanı: demgoodcoffee Beşiktaş

gallaudet hikayeleri dünyada sağırlar ve işitme engelliler için iki dilli olarak tasarlanmış tek üniversite olan Galllaudet Üniversitesi'ne Türkiye'den öğrenci göndermek için başlattığımız bir destek programıdır.  

Bu destek programı ile amacımız işitme engelli ve sağırların eşit koşullarda eğitim alabilmeleri ve böylelikle iş hayatında ve sosyal hayatta da eşit bir şekilde var olabilmeleri sağlamaktır.

 

Eğitim alan öğrenciler deneyimleriyle Türkiye'de işitme engelli ve sağırlar için daha eşit bir eğitim sisteminin  var olmasına da liderlik edeceklerdir. 

2017 yılında başlattığımız destek programı kapsamında ilk öğrencimiz Eylül 2017 yılında Gallaudet Üniversitesi İngilizce Dil Okulu'na başlamış, Ocak 2019 itibariyle ise üniversitede lisans eğitimine devam etmeye hak kazanmıştır. 

 

Öğrencimiz Türkiye'den dünyanın tek sağır üniversitesinde okuyan ilk ve tek sağır ve işitme engelli bireydir. 

Diyalog alanı: demgoodcoffee Beşiktaş

 

+1, işitme engelli ve sağırlığın yanında bir başkalığı daha olanlar için ihtiyaç analizini odaklı ve deneyimleyerek daha doğru yapabilmek adına oluşturduğumuz bir çözüm ekibidir.

İlk olarak devlet koruması altındaki sağır ve işitme engelli çocukları ve gençleri hedef kitle olarak belirleyen çözüm ekibimiz, pilot uygulamasını bir çocuk ile dil edinimi ve gelişimi özelinde yapmaya Ocak 2018'de başlamıştır. Pilot uygulama sürecindeki özel eğitim Nisan 2019'da tamamlanmıştır. 

Çözüm sürecinde, 16 ayda 252 saatlik özel eğitim verilmiştir. Toplam 1308 kelimenin Türk İşaret Dili destekli öğretimi yapılmıştır. Birey, bu kelimelerin 535’ini ( %51 ) tam bağımsız olarak sözcük dağarcığına eklemeyi başarmış olup, 673 kelimeyi (%41) ise alıcı dile yerleştirmiştir. 

 

Bu süreçte mevcut dezavantajlardan ötürü ortaya çıkan farklı ihtiyaçlar için disiplinler arası çalışmalar değerlendirilmiş, çözüm üretilmiş ve koruma altındaki işitme engelli ve sağır çocuklar için engeli tanıtan, sorumlulukları belirten ve etkinlik örneği de içeren bir aktif diyalog kitapçığı hazırlamıştır. 

Pilot projesinin etki alanını genişletmek amacıyla paydaşlık çalışmaları yürütülmekte, yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir.

 

Diyalog alanı: demgoodcoffee Beşiktaş & Aşkını Başka Dilde Anlat & TİD Kampı

 

 Tomtom Mah. Yeniçarşı Cad. No:68 D:21 Beyoğlu / İstanbul

+90 530 136 02 17

STKsidir.png